สอบสร้างสนามกีฬาสมุทรปราการฉาว

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯ สอบสร้าง สนามกีฬา สมุทรปราการ ฉาว 188 ล้าน โรงยิมมีแต่เสา

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯไต่สวนแล้ว! เงื่อน สร้าง สนามกีฬา สมุทรปราการ ฉาวล่าช้าวงเงินกว่า 188 ล้าน สระว่ายน้ำใช้ไม่ได้ โรงยิมมีแต่เสา ปั้นเอกสารเบิกเงินอบรมเท็จ

กรณีนายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำการ ป.ป.ช. ภาค 1 และเจ้าหน้าที่ที่ทำการ ป.ป.ช. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง และตำบลบางปลาอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ มีความล่าช้าในการก่อสร้าง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดนั้น

สร้างสนามกีฬา

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2565 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

แถลงข่าวถึงความก้าวหน้าในการไต่สวนกรณีนี้ว่า พื้นฐาน การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ ทั้งสิ้นกว่า 223 ล้านบาท กระทั่งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว พบปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การก่อสร้างล่าช้า กระทั่งที่ทำการ ป.ป.ช.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ไปดำเนินการตรวจทานเมื่อตอนเดือน เดือนสิงหาคม 2565 นั้น ตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าวแล้ว

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯ

นายบดินทร์ กล่าวว่า สำหรับข้อกล่าวหาที่มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ดังนี้

กรณีการสร้างสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส วงเงินงบประมาณ 90 ล้านบาท แต่สร้างไม่ถูกแบบ สระว่ายน้ำใช้งานไม่ได้
กรณีจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านกีฬา วงเงิน 11 ล้านบาท แต่ไม่มีการอบรมจริง กลับนำเอกสารเท็จมาเบิกจ่าย
กรณีเปลี่ยนแปลงสนามฟุตบอลต้นหญ้าเทียม วงเงิน 29 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแบบแผน ใช้งานไม่ได้ โดยภายหลัง ป.ป.ช.ลงพื้นที่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้ว
กรณีก่อสร้างโรงยิม วงเงิน 69 ล้านบาท ตอนนี้มีแต่เสา แต่เบิกเงินทั้งก้อนออกไปเรียบร้อยแล้ว
กรณีการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 2 กรณี วงเงิน 23 ล้านบาท จัดอบรมเพียงแค่ 1-2 วัน แต่สร้างเอกสารเท็จมาเบิกเงิน โดยกล่าวถึงว่าอบรมเต็มจำนวน 20 วัน

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯ สร้างสนามกีฬา

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ในพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลี และตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในความรับผิดถูกใจของที่ทำการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ (การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ) โดยได้รับงบประมาณอุดหนุน (งบอุดหนุน) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 เพื่อก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงสนามกีฬารวมทั้งการจัดฝึกอบรม แต่พบปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ มีความล่าช้าในการก่อสร้าง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 188,570,000 บาท ได้แก่

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ อาคารประกอบและเปลี่ยนแปลงสนามเทนนิส
โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (เคหะเมืองใหม่บางพลี)
โครงการเปลี่ยนแปลงสนามฟุตบอลต้นหญ้าเทียมสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสมุทรปราการ (ตำบลบางปลา)